La Residència Municipal d'Arenys de Mar és un centre petit i acollidor, adaptat a les necessitats dels seus usuaris, persones grans amb diferents nivells de dependència. El nostre objectiu és oferir als residents qualitat de vida, en un entorn familiar i confortable. Sempre amb la qualitat professional necessària en cada àrea. Som un centre col·laborador amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials des de l'any 1998. Tenim capacitat de 40 places assistides, 26 d'aquestes són col·laboradores, i des del 2007 gaudim de 6 places de centre de dia, totes amb caràcter col·laborador.

Serveis que oferim

- Servei mèdic: Control, prevenció i promoció de la salut.
- Servei d'infermeria: Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures d'infermeria tenint en compte les necessitats del pacient geriàtric i de la família, així com les característiques de l'entorn.
- Servei d'auxiliars de geriatria 24hores.
- Servei fisioteràpeutic: Mantenir i potenciar l'autonomia personal a partir de l'estimulació física.
- Servei psicològic: Estimulació cognitiva. Assessorament i suport psicològic als residents.
- Servei de treball social: Funcions encaminades a donar resposta a realitats socials concretes, en conjunt i/o particulars.
- Servei d'animació sociocultural: Fomentar el desenvolupament integral dels usuaris mitjançant l'acció ludicoeducativa, ja sigui individualment i/o en grup, que impliqui els usuaris en l'ocupació del seu temps lliure. Novetat! Taller d'apropament a noves tecnologies.
- Servei pastoral.
- Cuina pròpia. Dietes ajustades al règim diatètic, segons prescripció mèdica.
- Servei de manteniment.
- Servei de neteja i bugaderia.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

- Servei de podologia.
- Servei de perruqueria.

Instal·lacions

- Habitacions dobles i individuals.
- Sales d'estar amb televisió.
- Sala de manualitats i altres activitats.
- Gimnàs.
- Patis exteriors i interior.
- Sala multisensorial.

Galeria imatges

thumbnail thumbnailthumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail